Så här hittar Du till Fars Hatt

Vi önskar en trevlig resa!

17 km från Göteborgs Central
40 km från Landvetter Flygplats
17 km från Göteborg City Airport
280 km från Oslo

Söderifrån: Kör E6 genom Göteborg mot Oslo. Sväng av vid avfarten mot Kungälv S. Kör mot centrum. Strax efter Bohus Fästning, på höger sida, ligger Hotell Fars Hatt. Granne med kyrkan och utmed Nordre Älv.

Norrifrån:
Kör E6 mot Göteborg. Sväng av vid avfarten mot Kungälv S, direkt efter bron över Nordre Älv. Ta till vänster mot Bohus. Sväng vänster i rondellen mot centrum. Strax efter Bohus Fästning, på höger sida, ligger Hotell Fars Hatt. Granne med kyrkan och utmed Nordre Älv.

Buss: Grön Express utgår från Nordstan Läge D i Göteborg och stannar precis utanför hotellet. Hållplatsen heter Fars Hatt. Resan tar ca 20 minuter. Tidtabell finns i receptionen.