Rådmanssalen

Rådmanssalen finner ni huvudbyggnad på restaurangplanet. Rådmanssalen ligger i direkt anslutning till vår trädgård med sin 25-meters pool och uteserveringen Kastanjebryggan. Från Rådmanssalen har man också utsikt över Nordre älv och Bohus fästning. Lokalen är 120 kvadratmeter och utrustad med PC-projektor, DVD- eller videobandspelare med högtalare, overhead, whiteboard och blädderblock.

Ni kan välja mellan olika möbleringar.
Ur skissen kan ni utläsa hur många personer som får plats vid olika de olika möbleringarna.

Bio 115

Skol 60

U-Bord 36

Öar 40

Styrelse 20

Fiskben 60

Copyright © 2001-2021 All Rights Reserved - Hotell Fars Hatt ® is a registered trademark.