Hotell Fars Hatt HFH AB.
Hotell Fars Hatt (heretter omtalt som HFH og vi/oss) ønsker å ivareta personvernet og oppfordrer deg derfor til å gjøre deg kjent med måten vi samler inn og bruker personopplysninger (som defineres nedenfor) på.
Ved å bruke dette nettstedet eller en mobilapplikasjon («nettsted») eller ved å dele personopplysninger med HFH eller på annen måte indikere at du godtar å motta markedsføring eller annen informasjon fra oss, godkjenner du også alle handlinger som vi utfører for å behandle personopplysningene dine, og som er fastsatt i disse retningslinjene.
Hvis du ikke godtar vilkårene og bestemmelsene i disse retningslinjene, ber vi deg avstå fra å bruke dette nettstedet og fra å gi HFH personopplysninger via nettstedet eller andre steder.
Disse retningslinjene behandler ikke opplysninger som er samlet inn, brukt eller oppgitt av tredjepart. Retningslinjene er utformet for å gi en utførlig beskrivelse av hvordan vi behandler informasjon.
I tilfeller der en del av eller en bestemmelse i disse retningslinjene ikke er tillatt i henhold til lovgivningen i ditt land, godtar du at de resterende delene som er tillatt i henhold til lovgivningen, skal gjelde i den tiden som de ifølge lovgivningen maksimalt gjelder.

PERSONOPPLYSNINGER SOM VI SAMLER INN
HFH kan samle inn personopplysninger fra deg, det vil si opplysninger som identifiserer deg som individ, eller opplysninger som kan bidra til å identifisere deg.

Vi kan for eksempel samle inn:
kontaktinformasjon, som navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer;
fakturaadresse og annen betalings- og fakturainformasjon (betalingsinformasjon); medlemsinformasjon for lojalitetsprogrammet Best Western Rewards® (BWR®); dokumentasjon på og kopier av din korrespondanse med oss dersom du kontakter oss; informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle spesielle ønsker og forespørsler (f.eks. dersom helsetilstanden krever et spesielt rom); gjesteinformasjon, som omfatter informasjon om og dato for ankomst og avreise og hvilke typer produkter og tjenester du har kjøpt; i begrensede tilfeller informasjon om kundenes kredittverdighet.

Vi kan samle inn personopplysninger om deg via en rekke kilder, blant annet hjemmesiden, reservasjoner, kundeservice i regi av tredjepart, sosiale medier og selskapets digitale kanaler (f.eks. Facebook og Instagram), og når du på andre måter frivillig gir oss personopplysninger, herunder personopplysninger du oppgir slik at vi kan registrere deg i Best Westerns lojalitetsprogram (dvs. Best Western Rewards® (BWR®).

SLIK BRUKER VI PERSONOPPYSNINGENE VI SAMLER INN
HFH samler inn personopplysninger om gjester, besøkende på nettstedet og andre, slik at vi kan tilby dem en opplevelse som tilsvarer behovene og ønskene deres.

HFH kan samle inn, bruke og videreformidle personopplysninger for ett eller flere av følgende formål:

 • Gjennomføring av en reservasjon eller informasjonsforespørsel. For at vi skal kunne behandle en forespørsel fra deg, som en kredittkorttransaksjon eller en reservasjon via reservasjonssystemet vårt, eller for at vi skal kunne sende deg markedsføringsbrev, informasjonsbrev eller nyhetsbrev når du ber om det (og for å tilpasse disse brevene og nettstedet etter dine preferanser). Du godtar for eksempel at vi samler inn betalingsinformasjon fra deg når du legger inn en reservasjon via HFHs reservasjonssystem, og at vi kan bruke denne informasjonen for å gjennomføre reservasjonen.
 • Administrativ og annen kommunikasjon. For å gi deg viktig informasjon om nettstedet, endringer i vilkår, bestemmelser og retningslinjer eller annen administrativ informasjon (f.eks. informasjon om reservasjonene dine, blant annet reservasjonsbekreftelse).
 • Markedsføring. For å gjennomføre markedsføringsaktivitet (heretter samlet omtalt som markedsføring). Vanligvis ber vi deg om en viss type personopplysninger når du velger å delta eller allerede deltar i denne typen markedsføring, og dersom du vinner en premie. Vi bruker denne typen personopplysninger for å administrere markedsføringen. Å delta i denne typen markedsføring er helt frivillig, og du kan velge om du vil oppgi personopplysninger eller ikke.
 • Undersøkelser. For å gjennomføre undersøkelser og for å be deg om å fylle ut spørreskjemaene våre, slik at vi kan tilby bedre produkter og tjenester til gjester og besøkende på hjemmesiden vår. Det er frivillig å delta i undersøkelser og svare på spørreskjema.
 • Kundeservice. For at vi skal kunne spore, behandle og svare på kundenes henvendelser til kundeservice og for å forbedre kundenes opplevelse. Du godtar også at vi kan overføre personopplysningene dine til tredjepart som tilbyr tjenester, slik at de kan spore, behandle og svare på kundeservicespørsmål.
 • Interne virksomhetsformål. For våre interne virksomhetsformål, som dataanalyse, granskninger, utvikling av nye produkter, forbedring av nettstedet, forbedring av tjenestene våre, identifisering av nye brukertrender og besøksmønster og fastsetting av effekten av markedsføringen.
 • Vårt juridiske ansvar. For å kunne følge juridiske krav eller reguleringskrav eller begjæringer i henhold til loven, en domstolsbeslutning, en stevning, eller en annen juridisk prosess.
 • Annen bruk. Vi kan bruke personopplysningene dine på andre måter enn dem som er beskrevet i disse retningslinjene, forutsatt at du har gitt oss godkjenning til å bruke disse opplysningene på andre måter enn de ovennevnte.

SLIK DELER OG VIDEREFORMIDLER VI PERSONOPPLYSNINGER
Tredjepart som leverer tjenester. HFH er avhengig av en rekke tjenester som blir utført av tredjepart, for å kunne tilby visse produkter og tjenester, blant annet reservasjonstjenester, kredittkort-/betalingsbehandling, fakturering, IT-tjenester, kundeservice, e-postlevering, kommunikasjon og levering av markedsføringsmateriell via e-post og fysisk post, samt lignende tjenester.

Du godtar at vi deler personopplysningene dine med tredjepart for at denne skal kunne tilby de tjenestene som er nødvendige for den løpende driften av HFH.
Når vi setter bort behandlingen av personopplysningene dine til en tredjepart som tilbyr tjenester, krever vi at denne tredjeparten beskytter personopplysningene med nødvendige sikkerhetsforanstaltninger og bare bruker personopplysningene til de formålene som har ført til at vi har videreformidlet opplysningene.

 • Markedsføring. Personopplysninger som du gir oss i forbindelse med markedsføring, kan bli delt med en tredjeparts sponsor av markedsføringen (uavhengig av om denne markedsføringen er vår eller ikke), eller videreformidles på en annen måte som er i samsvar med reglene som gjelder for denne markedsføringen.
 • Omstrukturering. Ved en omorganisering, sammenslåing, salg, joint venture, overtakelse, overdragelse eller annen justering av midler eller aksjer (herunder i forbindelse med en konkurs eller lignende) har vi i henhold til disse retningslinjene tillatelse til å overføre alle opplysningene vi samler inn. Bemyndigede etterfølgere eller mottakere har tillatelse til å bruke personopplysningene dine slik det fremgår av disse retningslinjene.
 • Sosiale nettverk. HFH har tillatelse til å skape interaktive tjenester (f.eks. oppslagstavler, fora og blogger) på nettstedet, der du kan legge ut informasjon og materiell. All informasjon som du oppgir via denne typen tjenester, er offentlig informasjon og kan bli tilgjengelig for besøkende på nettstedet og for allmennheten. Vi oppfordrer deg til å utøve diskresjon og varsomhet når du bestemmer deg for å oppgi personopplysninger eller annen informasjon via disse tjenestene. Hvis du frivillig velger å oppgi personopplysninger gjennom en slik interaktiv tjeneste, kan de bli tilgjengelige for allmennheten, og de kan bli brukt av en annen tredjepart for ukjente formål.
 • Anvendelse av loven; nødssituasjon; etterlevelse. Vi har tillatelse til å oppgi personopplysningene dine (I) når vi har grunn til å tro at det er nødvendig for å identifisere, kontakte eller treffe juridiske tiltak mot personer eller enheter som skader deg, HFH eller andre; (II) når vi tror at lover og regler (som omfatter lover og regler utenfor ditt hjemland) krever det; (III) når det kreves ved en stevning, en domstolsbeslutning eller under en juridisk prosess; (IV) for å slå fast og utøve våre juridiske rettigheter, forsvare oss i juridiske prosesser eller beskytte driften vår samt driften av HFH; (V) for å ivareta HFHs og dets tredjeparters rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom; (VI) for å undersøke, hindre eller gripe inn ved mistanke om ulovlige handlinger; (VII) for å undersøke, hindre eller gripe inn ved mistanke om bedrageri; (VIII) for å undersøke, hindre eller gripe inn ved situasjoner som involverer potensielle trusler mot den fysiske helsen til en eller flere personer; (IX) for å undersøke, hindre eller gripe inn mot overtredelser mot avtaler eller retningslinjer; eller (X) på annen måte som er påkrevd eller tillatt ved lov.
 • Kredittkontroll. Når du søker om å få tilgang til kreditt fra HFH, vil personopplysningene dine bli oppgitt til en nødvendig tredjepart i henhold til gjeldende lover. Hensikten er å finne ut om du er berettiget og om kredittinstitusjonen godkjenner deg, slik at vi kan gi deg kreditt.

IKKE-PERSONLIGE INFORMASJON
Du godtar at HFH samler inn ikke-personlige informasjon, det vil si aggregert og/eller anonymisert informasjon, demografisk informasjon og annen informasjon som ikke avslører identiteten din.
Ettersom ikke-personlig informasjon ikke kan identifisere deg personlig, kan vi bruke og dele denne typen informasjon med HFHs og andre tredjeparter for ethvert formål, herunder, men ikke begrenset til, for å ivareta og forbedre din tilgang til og bruk av nettstedet, for å skreddersy tjenestene slik at de på best mulig måte er tilpasset dine personlige preferanser, for å analysere besøksmønster, for å forbedre kundeservice og for andre virksomhetsformål.
Når du navigerer på nettstedet, tillater du at vi og våre tjenesteleverandører kan hente inn særskilt ikke-personlig informasjon, for eksempel om datamaskintype (Windows eller Macintosh), skjermoppløsning, operativsystemversjon, Internett-leser og Internett-leserversjon ved å bruke automatisert datainnsamlingsteknologi.

Du godtar også at vi engasjerer tredjepartsleverandører som på vegne av HFH markedsfører, sporer og analyserer hvordan du bruker nettstedet ved hjelp av slik automatisert datainnsamlingsteknologi.
Disse leverandørene samler inn og deler informasjon med oss på den måten vi ønsker.
Bruksinformasjon om dine besøk på nettstedet, målinger av og forskning på effektiviteten av markedsføringen vår, sporing av sidebesøk og hvilke veier besøkende tar når de besøker nettstedet, hjelper oss med å spore og evaluere bruken av bannerannonser på nettstedet og andre hjemmesider, og med å spore bruken av andre lenker fra markedsføringspartnernes hjemmesider til nettstedet vårt.
Vi kontrollerer ikke sporingsteknologiene som disse tredjepartene bruker, eller måten de brukes på. Hvis du har spørsmål om en kampanje eller annet innhold, bør du kontakte den ansvarlige leverandøren direkte.

INFORMASJONSKAPSLER
Du tillater også at vi samler inn opplysninger som er knyttet til informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en enkel tekstfil som lagres på datamaskinen eller mobilenheten din av serveren til en hjemmeside.
Den inneholder anonym informasjon, for eksempel unik identifikasjon og navnet på hjemmesiden, og en del sifrer og tall. Informasjonskapsler gjør det mulig for en hjemmeside å huske innstillingene dine og varer du har lagt i handlekurven.
De fleste nettlesere informerer deg om hvordan du kan slutte å godta nye informasjonskapsler, hva du må gjøre for å bli varslet når du mottar en ny informasjonskapsel, og hvordan du deaktiverer eksisterende informasjonskapsler. Du finner antakelig informasjon om hvordan du gjør dette, i Hjelp-funksjonen i nettleseren.
Du kan også besøke WWW.ALLABOUTCOOKIES.ORG, en hjemmeside som gir utførlig informasjon om hvordan du deaktiverer informasjonskapsler i en lang rekke nettlesere.
Hvis du deaktiverer eller takker nei til å ta imot informasjonskapsler, kan deler av dette nettstedet bli utilgjengelig eller slutte å fungere korrekt. Du finner mer informasjon på cookiepolicy.

IP-ADRESSER
IP-adressen din er et nummer som Internett-leverandøren din automatisk gir datamaskinen din når du surfer på dette nettstedet. Dette nummeret identifiseres og registreres automatisk i serverloggen vår når brukere besøker nettstedet, sammen med informasjon om hvor lenge hvert besøk varte, og hvilken side eller sider som ble besøkt. Å samle inn IP-adresser er standardprosedyre på Internett og gjøres automatisk av mange hjemmesider.
Vi bruker IP-adresser blant annet til å beregne bruksnivåene for hjemmesiden og nettstedet, diagnostisere serverproblemer, validere legitime brukerøkter via Google® captcha og administrere nettstedet.
Vi behandler IP-adresser, filene i serverloggen og tilknyttet informasjon som ikke-personlig informasjon, unntatt når vi ifølge loven må behandle dem på en annen måte.

DO NOT TRACK
I nettleseren kan du angi om du vil tillate at hjemmesider løpende samler inn informasjon om aktivitetene dine på ulike hjemmesider eller via ulike nettjenester..
For øyeblikket fungerer ikke dette nettstedet med denne typen «Do not track»-tjenester eller lignende innstillinger som du kan ha angitt i nettleseren, og nettstedet kommer til å fortsette å samle inn informasjon slik det fremgår av disse retningslinjene.
Vi gir deg imidlertid en viss valgfrihet når det gjelder innsamlet informasjon, ved at du kan justere innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren, som nevnt i delen om ikke-personlig informasjon ovenfor.

TREDJEPARTS HJEMMESIDE
Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts hjemmesider. Disse lenkede hjemmesidene (som kan være hjemmesidene til HFH-partnere eller tredjeparter) er ikke under HFHs kontroll, og vi er derfor ikke ansvarlig for konfidensialitetsbestemmelsene eller innholdet på noen slike hjemmesider (eller lenker på disse hjemmesidene).
Vi tilbyr disse lenkene som en bekvemmelighet, og inkluderingen av en lenke på nettstedet innebærer ikke at HFH anbefaler eller støtter den lenkede hjemmesiden.
Hvis du bestemmer deg for å besøke en tredjeparts hjemmeside med lenke på dette nettstedet, gjør du det helt og holdent på egen risiko og i henhold til de vilkår og avtaler for bruk og konfidensialitet som gjelder på disse hjemmesidene.
Hvis du deler personopplysninger med en slik tredjeparts hjemmeside, vil disse opplysningene bli behandlet i henhold til retningslinjene for konfidensialitet som denne tredjeparten følger.

SIKKERHET
Ettersom personopplysningene dine og opplysningenes sikkerhet er viktige for oss, har vi implementert sikkerhetstiltak som innebærer rimelige forholdsregler mot ikke-autorisert tilgang til og videreformidling, endring eller ødeleggelse av personopplysningene.
Personopplysningene vi samler inn fra deg, lagres av oss og/eller våre tjenesteleverandører, og de beskyttes av en kombinasjon av fysiske og elektroniske tilgangskontroller, brannmurteknologi og andre rimelige sikkerhetstiltak.
Likevel kan ikke denne typen sikkerhetstiltak forhindre alle tap eller endringer av eller all tilgang til eller misbruk av personopplysninger.
Når det er lovpålagt, informerer vi deg om slike tap og endringer og slik tilgang til og misbruk av personopplysninger som kan påvirke deg, slik at du kan treffe hensiktsmessige tiltak for å beskytte rettighetene dine.
Vi kan underrette deg via fysisk post, e-post eller telefon, avhengig av hva loven krever.

Send ikke betalingsinformasjon eller annen sensitiv informasjon via e-post eller andre utilstrekkelige meldingsfunksjoner (f.eks. angivelse av kredittkortnummer i et kommentarfelt).
Hvis du har grunn til å tro at kommunikasjonen med oss ikke lenger er sikker (f.eks. hvis du tror at en konto som du bruker hos oss, har blitt infiltrert), må du underrette oss direkte ved å kontakte kundeserviceavdelingen slik det fremgår nedenfor av disse retningslinjene.
Merk at det tar lenge tid for oss å gripe tak i problemet dersom du velger å underrette oss via fysisk post.

DINE VALG
Du kan alltid velge hvilke personopplysninger (om noen i det hele tatt) du vil gi oss. Skulle du velge ikke å gi oss visse opplysninger, kan det imidlertid påvirke opplevelsen din hos oss.
Vi kan for eksempel ikke ta imot en reservasjon hvis vi ikke kan lagre og behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Formålet med denne behandlingen er at vi skal kunne gjennomføre og kommunisere med deg før og etter besøket hos oss, og at vi skal kunne gjennomføre hotellbestillinger, konferansebestillinger, gruppebestillinger, bordreservasjoner og arrangementer i festlokalene våre.
Vi streber etter å oppfylle ønskene dine og vil fjerne personopplysningene dine så raskt som rimelig mulig.
I enkelte områder kan datalovgivningen eller andre lover pålegge oss å be om din godkjenning før vi sender deg informasjon som du ikke spesifikt har etterspurt. Under spesielle omstendigheter kan godkjenningen din være underforstått (f.eks. der det er nødvendig med kommunikasjon for å oppfylle ønskene dine, og/eller der du frivillig har gitt oss opplysninger).
I andre situasjoner kan det hende at vi er pålagt å be om din godkjenning (f.eks. hvis opplysningene som samles inn, ifølge lokale lover er sensitive).
Dersom du ikke vil at vi skal bruke kontaktinformasjonen din i markedsføring av produkter eller tjenester fra oss eller tredjepart, kan du velge å reservere deg mot denne typen markedsføring eller trekke tilbake din tidligere godkjenning ved å kontakte kundeserviceavdelingen slik det fremgår av Kontakt oss-delen i disse retningslinjene.
Dersom du har mottatt e-postmarkedsføring fra oss og ikke lenger ønsker å motta slik e-post, kan du avregistrere deg ved å bruke avregistreringsfunksjonen i e-posten du har mottatt. Når du blir avregistrert og dermed ikke lenger mottar e-postmarkedsføring fra oss, vil kontaktinformasjonen din bli slettet.
Dersom du velger å avregistrere deg fra e-postmarkedsføring slik det går frem ovenfor, må du være oppmerksom på at vi ikke kan slette personopplysningene dine fra databasene til tredjeparter som vi allerede har delt opplysningene med.

RETTEN TIL INNSYN OG TIL Å GJØRE ENDRINGER
HFH kan gi deg tillatelse til å vise enkelte personopplysninger via nettstedet eller på andre digitale måter. Informasjon om hvordan du kan vise opplysningene dine på nettet, finnes generelt på nettstedet eller i det trykte materiellet der denne typen personopplysninger først ble oppgitt.
I henhold til gjeldende lov kan du ha rett til å få innsyn i, slette eller endre personopplysningene vi har om deg, og når det er nødvendig, kan du kreve at vi skal oppdatere disse opplysningene, for eksempel hvis du mener at de er ufullstendige, ugyldige eller foreldede.
Du kan også spørre oss om vi har personopplysninger om deg. I så fall svarer HFH så godt vi kan på anmodningen din, men det kan hendte at vi ikke kan utlevere, slette eller endre personopplysningene i alle detaljer.
Det kan for eksempel hende at HFH ikke kan endre, utlevere eller slette personopplysninger om deg dersom det innebærer en utilbørlig belastning eller kostnad, eller dersom det innebærer at HFH også må slette opplysninger om en annen person.
Videre kan du i henhold til gjeldende lov under visse omstendigheter kreve at vi slutter å bruke personopplysninger vi har om deg, med henvisning til at disse opplysningene er samlet inn på en utilbørlig eller ulovlig måte.
HFH imøtekommer slike krav på den måten og innen den tidsrammen som er påkrevd i gjeldende lov, og når det er tillatt, kan vi pålegge deg en rimelig avgift for å dekke kostnadene det innebærer for oss å oppfylle kravene dine.
De ovennevnte anmodningene og kravene må sendes skriftlig til HFHs kundeserviceavdeling slik det fremgår av Kontakt oss-delen i disse retningslinjene.
Det er viktig at du oppgir fullt navn, adresse og telefonnummer og en kopi av et dokument som verifiserer identiteten din (for eksempel et ID-kort eller pass), slik at vi kan bekrefte identiteten din og om vi har noen personopplysninger som gjelder deg, og slik at vi kan kontakte deg dersom vi har behov for ytterligere opplysninger.

LAGRING OG MINIMERING AV INFORMASJON
HFH samler bare inn personopplysninger som vi antar er nødvendige for å tilby de tjenestene du søker hos HFH, og for å utøve vår rett og gjennomføre de tiltakene som er beskrevet i disse retningslinjene.
Vi lagrer bare personopplysningene dine så lenge vi trenger ut fra formålene vi samler dem inn for, eller som ellers er regulert ved lov.

KOMMENTAR OM MINDREÅRIGES BRUK AV HJEMMESIDEN
Dette nettstedet er ikke rettet mot mindreårige (som definert av gjeldende lov), og vi ber om at mindreårige ikke oppgir personopplysninger via nettstedet. Dersom det blir oppdaget at vi har samlet inn opplysninger om en mindreårig under 13 år uten å ha mottatt en bekreftelse fra foresatte, sletter vi disse opplysningene.
Dersom du tror at vi har opplysninger om en mindreårig under 13 år, ber vi deg kontakte kundeserviceavdelingen slik det fremgår av Kontakt oss-delen i disse retningslinjene.

SPØRSMÅL OM JURISDIKSJON /DATAOVERFØRING
Nettstedet og HFH drives fra Sverige i henhold til svensk lov, og besøkende på nettstedet, personer som gir oss personopplysninger, og personer som på annet vis indikerer at de godtar å motta markedsføring eller annen informasjon fra oss, bør være oppmerksom på at lovene i Sverige kan avvike fra lovene i deres eget hjemland.
HFH forsøker ikke å påstå, og garanterer ikke at nettstedet eller noen del av nettstedet, er egnet eller tilgjengelig for bruk i noen spesiell jurisdiksjon.
Personer som velger å besøke nettstedet, gjør det på eget initiativ og på egen risiko, og de er ansvarlig for å følge alle lokale lover, regler og bestemmelser. Vi kan begrense nettstedets tilgjengelighet, helt eller delvis, for personer, geografiske områder eller jurisdiksjoner, når som helst og etter vårt eget skjønn, dersom vi anser det som nødvendig.
Ved å gi oss personopplysninger godkjenner du at disse opplysningene blir overført til og behandlet i andre land enn ditt eget hjemland, og at disse landene kan ha et annet datasikkerhetsnivå enn hjemlandet ditt, noe som også omfatter Sverige, som er det landet der HFH befinner seg.
Vær oppmerksom på at vi kan ha behov for å overføre personopplysningene dine til andre tredjeparter i henhold til disse retningslinjene, og at disse kan befinne seg i land som anses å være adekvate i henhold til EUs personvernforordning, eller i henhold til andre lover.

KONTAKT OSS
Dersom du har spørsmål om disse retningslinjene, eller dersom du vil oppdatere opplysningene dine eller endre kommunikasjonsinnstillingene dine, kan du kontakte oss via e-post på INFO@FARSHATT.SE, via telefon på 0303-109 70 eller skrive til oss på følgende adresse:

Hotell Fars Hatt

Kundeserviceavdelingen
Gamla Torget 2
442 31 Kungälv

Vær oppmerksom at e-postkommunikasjon ikke er hundre prosent sikker. Derfor bør du ikke oppgi betalingsinformasjon eller sensitiv informasjon i e-postkorrespondansen med oss.

ENDRINGER TIL DISSE RETNINGSLINJENE
HFH forbeholder seg retten til når som helst å endre, modifisere eller korrigere disse retningslinjene. Datoen da disse retningslinjene sist ble endret, står oppført øverst på denne siden.
Dersom vi gjør betydelige endringer i disse retningslinjene, oppgir vi at dette på nettstedet, og vi kommer også til å legge ut en lenke til de nye retningslinjene.
Dersom vi gjør betydelige endringer i måten vi behandler personopplysningene dine på, underretter vi deg om dette via e-postadressen du har oppgitt på kontoen din (dersom en slik finnes) og/eller ved en melding på nettstedets hovedside. Vi gir deg også muligheten til å avvise en slik ny eller annerledes behandling.
Alle endringer i disse retningslinjene trer i kraft idet vi kunngjør de reviderte retningslinjene på nettstedet. Ved å bruke nettstedet etter slike endringer indikerer du at du godtar de reviderte retningslinjene og effektene av dem.