Hotell Fars Hatt HFH AB.
Hotell Fars Hatt. (i detta dokument refererat till som ”HFH” och ”oss”) vill värna om din integritet och vill därför att du informerar dig om hur vi samlar in och använder personlig information (som definieras nedan).
Genom att använda denna Site eller en mobilapplikation (”Site”), eller genom att delge personlig information till HFH, eller genom att på annat sätt indikera att du godkänner att motta marknadsföring eller annan information från oss, så godkänner du även alla handlingar utförda av oss för att hantera din privata information som stipuleras i denna policy.
Om du inte godkänner villkoren och bestämmelserna i denna policy, vänligen avstå från att använda denna Site, samt från att delge HFH någon form av personlig information genom vår Site, eller någon annanstans.
Denna policy behandlar inte insamlad, användning eller delgivning av information som gjorts av tredje part. Denna policy är utformad för att i ett mycket brett spektrum beskriva hur vi hanterar information.
I de fall att någon del eller bestämmelse i dessa villkor enligt lag ej är tillåten i ditt land, så godkänner du att de resterande delar i dessa villkor som är tillåtna enligt lag skall gälla för den maximalt godkända tid som lagen medger att de gäller.

PERSONLIG INFORMATION SOM VI SAMLAR IN
HFH får samla in ”Personlig Information” från dig, vilket innebär information som identifierar dig som en individ, eller information som kan hjälpa till att identifiera dig.

Vi får till exempel samla in:
kontaktinformation, såsom ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer;
fakturaadress, samt annan betalnings-, och fakturainformation (“betalningsinformation”)medlemsinformation för Best Western Rewards®(”BWR®”) loyalitetsprogram; dokumentation och kopior på din korrespondens med oss i det fall att du kontaktar oss; information som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla speciella önskningar och förfrågningar (t.ex. hälsotillstånd som kräver särskilt rum); gästinformation, vilket inkluderar information om, datum för ankomst och avresa, och vilka typer av produkter och tjänster du köpt; i begränsade fall, information som handlar om kundernas kreditvärdighet.

Vi får samla in personlig information om dig från ett antal källor, vilka inkluderar: genom hemsidan; genom reservationer och genom kundservice från annan tredje part; genom sociala medier och märkets digitala kanaler (t.ex. Facebook, Instagram) när du i annat fall frivilligt ger din personliga information till oss, vilket inkluderar personlig information given till oss i samband med att vi ska kunna registrera digi Best Westerns lojalitetsprogram (d.v.s. Best Western Rewards®(”BWR®”)

HUR VI ANVÄNDER DEN PERSONLIGA INFORMATION VI SAMLAR IN
HFH samlar in personlig information om sina gäster, besökare på Siten, samt om andra, så att vi kan tillhandahålla dem med en upplevelse som motsvarar behoven och önskningarna för dessa individer.

HFH får samla in, använda och delge personlig information för ett eller flera av följande syften:

 • Genomförande av en reservation eller informationsförfrågan. För att vi ska kunna utföra en begäran från dig, såsom en kreditkortstransaktion eller en bokning av en reservation via vårt reservationssystem, eller för att kunna skicka dig marknadsföringsbrev, informationsbrev eller nyhetsbrev när du bett om det (och för att göra dessa brev, samt Siten personlig enligt dina preferenser). Du godkänner till exempel att vi samlar in betalningsinformation från dig när du gör en reservation genom HFH:s reservationssystem och att vi får använda den informationen för att genomföra din reservation.
 • Administrativ och annan kommunikation. För att delge dig viktig information som rör Siten, ändringar i våra villkor, bestämmelser och policys, eller annan administrativ information (t.ex. information om dina reservationer, bland annat reservationsbekräftelse).
 • Marknadsföring. För att genomföra marknadsföringsaktivitet (kollektivt kallat ”Marknadsföring”). Normalt sett ber vi dig om en viss typ av personlig information när du väljer att delta eller redan deltar i denna typ av marknadsföring, och vid den händelse att du vinner ett pris. Vi använder denna typ av personlig information för att administrera marknadsföringen. Att delta i denna typ av marknadsföring är helt frivilligt, och du kan välja huruvida du vill delge din personliga information eller inte.
 • Undersökningar. För att utföra undersökningar och för att be dig om svar i våra frågeformulär, för att vi ska kunna erbjuda bättre produkter och tjänster till gäster och besökare på vår hemsida. Att delta i en undersökning och att besvara ett frågeformulär är helt frivilligt.
 • Kundservice. För att vi ska kunna spåra, hantera och svara på en kunds förfrågningar till vår kundservice och för att kunna förbättra och stärka kundens upplevelse. Du godkänner även att vi kan komma att överföra din personliga information till tredje part som tillhandahåller tjänster, för att dessa ska kunna spåra, hantera och svara på kundservicefrågor.
 • Interna företagssyften. För våra interna företagssyften, så som dataanalys, granskningar, utveckling av nya produkter, förbättring av Siten, förbättring av våra tjänster, identifiering av nya användartrender och besöksmönster, fastställande av effekten av vår marknadsföring.
 • Vårt juridiska ansvar. För att kunna följa juridiska eller reglerande krav eller yrkanden i enlighet med lagen, ett domstolsbeslut, en stämning, eller en annan juridisk process.
 • Annat användande. Vi kan komma att använda din personliga information på andra sätt än de sätt som beskrivits i denna policy, förutsatt att du har givit oss godkännande att använda oss av denna information på andra sätt än de ovan nämnda.

HUR VI DELAR OCH DELGER PERSONLIG INFORMATION
Tredje part som levererar tjänster. HFH förlitar sig på ett antal tjänster utförda av tredje part för att kunna tillhandahålla vissa produkter och tjänster, vilket inkluderar reservationstjänster, kreditkort/betalningshantering, fakturering, IT-tjänster, kundservice, e-postleveranstjänster, kommunikation och leverans av marknadsföringsmaterial via e-post och marksänd post, samt liknande tjänster.

Du godkänner att vi har tillstånd att dela din personliga information med tredje part i syftet att denna ska kunna tillhandahålla sådana tjänster som är nödvändiga för den löpande driften av HFH.
När vi lägger ut hanteringen av din personliga information på entreprenad till en tredje part som tillhandahåller tjänster, så kräver vi att denna tredje part ska skydda din personliga information med nödvändiga säkerhetsåtgärder och att denna tredje part ska begränsa sin användning av din personliga information till att endast innefatta de syften som har lett till att vi har delgivit informationen.

 • Marknadsföring. Personlig information som du delger oss i samband med marknadsföring kan komma att delas med en tredje parts sponsor av marknadsföringen (oavsett om denna marknadsföring är vår eller ej), eller delges på annat sätt som är i enlighet med reglerna som gäller för denna marknadsföring.
 • Omstrukturering. I händelse av en omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, övertagande, överlåtelse eller annat ordnande av, tillgångar eller aktier (inkluderande i samband med någon form av konkurs eller liknande händelse) har vi tillstånd att i enlighet med denna policy överföra all information som vi samlar in. Befullmäktigade efterträdare eller mottagare har tillstånd att använda din personliga information på det sätt som beskrivs i denna policy.
 • Sociala nätverksforum. HFH har tillstånd att skapa interaktiva tjänster (t.ex. anslagstavlor, forum och bloggar) på vilka du kan lägga upp information och material på Siten. All information som du delger genom denna typ av tjänster är offentlig information och kan bli tillgänglig för besökare på Siten och för allmänheten. Vi uppmanar dig att utöva diskretion och försiktighet när du bestämmer dig för att delge din personliga information eller någon annan typ av information genom dessa tjänster. Om du väljer att frivilligt delge din personliga information genom ett sådant forum kan den komma att bli tillgänglig för allmänheten och kan komma att användas av annan tredje part för okända syften.
 • Tillämpning av lagen; nödfall; tillmötesgående. Vi har tillstånd att delge din personliga information (I) när vi har grund att tro att det är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller vidta lagliga åtgärder mot personer eller enheter som skadar dig, HFH, eller andra; (II) när vi tror att lagar och regler (vilket inkluderar lagar och regler utanför ditt hemland) kräver det; (III) som krävs vid en stämning, ett domstolsbeslut eller under en juridisk process; (IV) för att slå fast och utöva våra juridiska rättigheter, försvara oss i juridiska processer, eller för att skydda vår drift, samt driften av HFH; (V) för att skydda HFH:s, dess tredje parts rättigheter, sekretess, säkerhet eller egendom; (VI) för att undersöka, förhindra eller ingripa vid misstänkte olagliga handlingar; /VII) för att undersöka, förhindra, eller ingripa vid misstänkt bedrägeri; (VIII) för att undersöka, förhindra eller ingripa vid situationer som involverar potentiella hot mot den fysiska hälsan för en eller flera personer; (IX) för att undersöka, förhindra eller ingripa mot handlingar som rör förbrytelser mot avtal eller policys; eller (X) på annat sätt som krävs eller tillåts enligt lag.
 • Kreditkontroll. När du ansöker om att erhålla kredit från HFH kommer din personliga information att användas och delges till nödvändig tredje part i enlighet med gällande lagar för syftet att avgöra om du är berättigad och huruvida kreditinstitutet kommer att godkänna dig för att vi skall kunna ge dig kredit.

ICKE-PERSONLIG INFORMATION
Du godkänner att HFH samlar in ”Icke-personlig information”, vilket innebär aggregerad och/eller anonymiserad information, demografisk information, och annan information som inte avslöjar din identitet.
Eftersom icke-personlig information inte kan identifiera dig personligen, så kan vi använda och dela denna typ av information med HFH:s och annan tredje part för vilka syften som helst, vilket innefattar, men inte begränsas till att sköta och förbättra din åtkomst till och användning av vår Site, för att skräddarsy våra tjänster så att de på bästa sätt ska passa dina personliga preferenser, för att analysera besöksmönster, för att förbättra vår kundservice, och för våra andra företagssyften.
När du navigerar på Siten så tillåter du att vi och våra tjänsteleverantörer kan hämta in särskild icke-personlig information, så som din datortyp (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, OS-version, internetläsare, och internetläsarversion genom att använda automatiserad datainsamlingsteknik.

Du godkänner även att vi anlitar en tredjepartsleverantör för att spåra och marknadsföra i HFH:s ställe, för att spåra och analysera din användning av vår Site genom användning av sådana automatiserade datainsamlingstekniker.
Dessa tredje parter ska samla in och dela information med oss på det sätt vi önskar.
Användningsinformation om dina besök på vår Site mätning och forskning gällande effektiviteten av vår marknadsföring, spårning av sidobesök och vilka vägar besökare tar när de besöker vår Site, hjälper oss att utvärdera och spåra användandet av vår internetbannermarknadsföring på vår Site och på andra hemsidor, och att spåra användningen av andra länkar från våra marknadsföringspartners hemsidor till vår Site.
Vi kontrollerar inte de spårningstekniker som dessa tredje part använder eller hur de används. Om du har några frågor om en kampanj eller annat innehåll, så bör du kontakta den ansvariga leverantören direkt.

COOKIES
Du tillåter även att vi samlar in information som relaterar till cookies (kakor). En cookie är en enkel textfil som lagras på din dator eller mobila enhet av en hemsidas server.
Den innehåller anonym information, till exempel unik identifiering och namnet på hemsidan, såväl som några siffror och tal. Cookies gör det möjligt för en hemsida att komma ihåg dina preferenser, samt föremål som du har lagt i din shoppingkorg.
De flesta webbläsare informerar dig om hur du gör för att sluta acceptera nya cookies, hur du gör för att få notiser om när du får en ny cookie, och hur du avaktiverar existerande cookies. ”Hjälp”-funktionen i din webbläsare bör kunna berätta för dig hur du gör detta.
Alternativt kan du även besöka WWW.ALLABOUTCOOKIES.ORG, en hemsida som ger utförlig information om hur du avaktiverar cookies på ett stort antal webbläsare för datorer.
Om du avaktiverar eller vägrar att ta emot cookies så kan delar av denna Site bli otillgänglig eller sluta att fungera korrekt. För mer information se vår cookiepolicy.

IP-ADRESSER
Din IP-adress är ett nummer som din internetleverantör automatiskt ger din dator när du surfar på denna Site. Detta nummer identifieras och registreras automatiskt i vår serverlogg när användare besöker Siten, tillsammans med tiden för varje besök och sidan eller sidorna som besöktes. Att samla in IP-adresser är standardförfarande på internet och görs automatiskt av många hemsidor.
Vi använder IP-adresser för att till exempel beräkna användningsnivåer för Hemsidan och Siten, att diagnostisera serverproblem, validering av legitim användarsession via Google® captcha och för administrering av Siten.
Vi behandlar IP-adresser, serverloggens filer och relaterad information som icke-personlig information, förutom när vi enligt lag måste behandla dem på annat sätt.

DO NOT TRACK
Din webbläsare kan låta dig välja dina preferenser för huruvida du vill tillåta hemsidor att löpande samla in information om dina aktiviteter online på olika hemsidor eller via olika onlinetjänster.
För närvarande så fungerar inte denna Site med denna typ av ”Do Not Track”-tjänster eller liknande preferenser som du kan ha konfigurerat i din webbläsare, och Siten kommer att fortsätta att samla in information på det sätt som beskrivs i denna policy.
Vi tillåter dig dock en viss valfrihet när det kommer till insamlad information genom att du kan justera inställningarna för cookies i din webbläsare, som nämnts i sektionen om ”Icke-personlig information” ovan.

TREDJE PARTS HEMSIDA
Siten kan innehålla länkar till tredje parts hemsida. Dessa länkade hemsidor (vilka kan inkludera hemsidor för HFH-partners, eller tredje part) står inte under HFH:s kontroll, och vi är därför inte ansvariga för sekretessbestämmelserna eller innehållet på någon sådan länkad hemsida (eller någon länk på dessa hemsidor).
Vi tillhandahåller dessa länkar som en bekvämlighet, och inkluderingen av en länk på Siten innebär inte att HFH rekommenderar eller stödjer den länkade hemsidan.
Om du bestämmer dig för att besöka en tredje parts hemsida som länkats på denna Siten, så gör du det helt på egen risk, och enligt de villkor och avtal för användning och sekretess som gäller på dessa hemsidor.
Om du delger någon Personlig information med någon sådan tredje parts hemsida, så kommer din Personliga information att behandlas i enlighet med den sekretesspolicy som denna tredje part tillämpar. 

SÄKERHET
Eftersom din personliga information och dess säkerhet är viktiga för oss, så har vi implementerat säkerhetsåtgärder som innebär skäliga försiktighetsåtgärder mot icke auktoriserad åtkomst, delgivning, ändring eller förstörelse av Personlig information.
Den personliga information som vi samlar in från dig lagras av oss och/eller våra tjänsteleverantörer, och den skyddas genom en kombination av fysiska och elektroniska åtkomstkontroller, brandväggsteknik, och andra skäliga säkerhetsåtgärder.
Likväl kan inte denna typ av säkerhetsåtgärder förhindra all förlust, åtkomst, ändring eller allt missbruk av personlig information.
Där lagen kräver det, kommer vi att informera dig om sådan förlust, åtkomst, ändring eller sådant missbruk av personlig information som kan påverka dig, så att du kan genomföra adekvata åtgärder för att skydda dina rättigheter.
Vi kan meddela dig via postgång, e-post eller telefon, beroende på vad lagen kräver.

Vänligen skicka inte din betalningsinformation eller annan känslig information via e-post eller annan otillräcklig meddelandefunktion (t.ex. inskrivning av ditt kreditkortsnummer i ett ”kommentarsfält”).
Om du har skäl att tro att din kommunikation med oss inte längre är säker (t.ex. om du tror att ett konto som du använder hos oss har blivit infiltrerat), så måste du meddela oss om detta direkt genom att kontakta vår kundserviceavdelning på det sätt som anges nedan i denna policy.
Vänligen notera att om du väljer att meddela oss via fysisk post så kommer detta att förlänga tiden det tar för oss att agera på det påstådda problemet.

DINA VAL
Du kan alltid välja vilken personlig information (om någon alls) som du vill delge oss. Om du dock väljer att inte delge viss information till oss så kan det komma att påverka din upplevelse hos oss.
Vi kan till exempel inte ta en reservation utan att vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefon nr, e-mail. Syftet med en sådan behandling är för att kunna genomföra och kommunicera med Er före och under Er vistelse hos oss, samt för att vi skall kunna genomföra en hotellbokning, konferensbokning, gruppbokning, bordsreservation, festvåningsarrangemang.
Vi kommer att sträva efter att uppfylla din önskan att Era personuppgifter blir borttagna så snabbt som är rimligt möjligt.
I vissa områden så kan datalagstiftning eller andra lagar kräva att vi behöver ditt godkännande innan vi skickar dig information
som du inte specifikt har efterfrågat. Under särskilda omständigheter så kan ditt godkännande vara underförstått (t.ex. där kommunikation krävs för att kunna uppfylla din önskan och/eller där du frivilligt har delgett information till oss).
I andra situationer så kan det vara så att det krävs av oss att vi måste fråga om ditt godkännande (t.ex. om informationen som samlas in ses som känslig information enligt lokala lagar).
Om du inte vill att vi använder din kontaktinformation i marknadsföring av produkter eller tjänster från oss eller från tredje part, så kan du välja att avsäga dig från den typen av marknadsföring eller dra tillbaka ditt tidigare godkännande genom att kontakta kundserviceavdelningen på det sätt som beskrivs i ”Kontakta oss”-sektionen i denna policy.
Om du har fått ett marknadsföringsmejl från oss och inte längre vill få sådan e-post, kan du välja att avregistrera dig genom att använda avregistreringsfunktionen i e-postmeddelandet du har fått från oss. När du avregistreras och därmed inte längre får några marknadsföringsmejl från oss, så kommer din kontaktinformation att raderas.
Vänligen notera att om du väljer att avregistrera dig från marknadsföringsmejl som beskrivs ovan, så kommer vi inte kunna ta bort din personliga information från databaserna från tredje part som vi redan har delat din personliga information med.

RÄTTIGHETER FÖR ÅTKOMST OCH ÄNDRINGAR
HFH kan ge dig tillstånd att syna viss personlig information genom Siten eller genom andra digitala sätt. Information om hur du kan syna din information online finns generellt på Siten eller på det tryckta material där denna typ av personlig information först delgavs.
Enligt gällande rätt kan du ha rätt till åtkomst, raderande eller ändringar av den personliga information om dig som vi innehar, och när det är nödvändigt kan du kräva att vi ska uppdatera denna personliga information, till exempel om du tror att den är inkomplett, ogiltig eller föråldrad.
Du kan även fråga oss om vi innehar personlig information som gäller dig. HFH kommer att försöka att svara så gott vi kan på din begäran, men det kan vara så att vi inte kan tillhandahålla, radera eller ändra din personliga information i alla detaljer.
Till exempel så kan det vara så att HFH inte får ändra, tillhandahålla eller radera personlig information om dig om det skulle innebära en otillbörlig börda eller kostnad, eller om det skulle innebära att HFH även måste radera information som handlar om en annan person.
Vidare kan du under vissa omständigheter enligt gällande rätt kräva att vi slutar att använda personlig information om dig, med hänvisning till att denna personliga information har hämtats in på ett otillbörligt eller lagbrytande sätt.
HFH kommer att infria sådana krav på det sätt som krävs och inom den tidsram som krävs enligt gällande rätt, och, då detta tillåts av lagen, så kan vi komma att ålägga dig med en lämplig avgift för att täcka de kostnader det innebär för oss att infria ditt krav.
De förfrågningar och krav som listas ovan måste skickas skriftligen till HFH:s kundserviceavdelning på det sätt som beskrivs i ”Kontakta oss”-sektionen i denna policy.
Var vänlig inkludera hela ditt namn, din adress och ditt telefonnummer, samt en kopia på ett dokument som styrker din identitet (till exempel ett ID-kort eller ett pass), så att vi kan bekräfta din identitet och huruvida vi har någon personlig information gällande dig, eller ut i det fall att vi behöver kontakta dig för att införskaffa någon ytterligare information, så att vi kan komma i kontakt med dig.

LAGRING OCH MINIMERING AV UPPGIFTER
HFH samlar bara in personlig information som vi tror är nödvändig för att kunna tillhandahålla de tjänster du söker hos HFH, och för att utöva vår rätt och uppfylla de åtaganden som har beskrivits i denna policy.
Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge som vi behöver den enligt de syften vi samlar in den för, eller som annars regleras av lagen.

KOMMENTAR OM MINDERÅRIGAS ANVÄNDANDE AV HEMSIDAN
Denna Site riktar sig ej till minderåriga (vilket definieras av tillämplig lag), och vi ber att minderåriga inte uppger personlig information via Siten. Om det uppdagas för oss att vi har samlat in information om en minderårig under 13 års ålder utan att ha verifiering om förälders godkännande, så kommer vi att radera den informationen.
Om du tror att vi innehar information från eller om en minderårig under 13 års ålder, var vänlig kontakta vår kundserviceavdelning på det sätt som beskrivs i ”Kontakta oss”-sektionen i denna policy.

FRÅGOR OM JURISDIKTION /DATAÖVERFÖRING
Siten och HFH drivs från Sverige i enlighet med svensk lag, och besökare på vår Site, de personer som delger oss personlig information, och de som på annat sätt indikerar sitt tillstånd till att motta marknadsföring eller annan information från oss, bör vara medvetna om att lagarna i Sverige kan skilja sig från lagarna i dessa personers hemländer.
HFH försöker inte påstå, och garanterar inte att Siten eller någon del av den är lämplig eller tillgänglig för användande i någon speciell jurisdiktion.
De personer som väljer att besöka Siten gör så på eget initiativ och på egen risk, och de är ansvariga för att följa alla lokala lagar, regler och bestämmelser. Vi kan komma att begränsa Sitens tillgänglighet, helt eller delvis, för personer, geografiska områden eller jurisdiktioner om vi anser det nödvändigt, när som helst och efter vårt eget omdöme.
Genom att delge oss någon typ av personlig information så godkänner du att vi överför till, och hanterar denna personliga information i länder som kan vara andra än ditt hemland, vilket kan inkludera länder som har en annan nivå av datasäkerhet än ditt hemland, vilket även inkluderar Sverige, som är det land där HFH befinner sig.
Vänligen observera att vi kan behöva föra över din personliga information till annan tredje part enligt denna policy, och dessa enheter kan befinna sig i länder som anses vara ”adekvata” enligt EU:s dataskyddsdirektiv, eller enligt andra lagar.

KONTAKTA OSS
Om du har några frågor angående denna policy, eller om du vill uppdatera din information eller ändra dina kommunikationspreferenser, vänligen kontakta oss via e-post på INFO@FARSHATT.SE, via telefon på 0303-109 70, eller skriv till oss på följande adress:

Hotell Fars Hatt

Kundserviceavdelningen
Gamla Torget 2
442 31 Kungälv

Vänligen notera att det är möjligt att e-postkommunikationen inte är säker; därför bör du inte inkludera betalningsinformation eller känslig information i din e-postkorrespondens med oss.

ÄNDRINGAR TILL DENNA POLICY
HFH förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller korrigera denna policy när som helst. Det datum då denna policy senast ändrades finns längst upp på denna sida.
Om vi gör en avsevärd ändring av denna policy så kommer vi indikera på Siten att vår sekretesspraxis har ändrats, och vi kommer även att tillhandahålla en länk till den nya policyn.
Om vi gör en avsevärd ändring i hur vi använder din personliga information, så kommer vi meddela dig på den e-postadress som du har specificerat på ditt konto (om en sådan/ ett sådant finns) och/eller genom ett meddelande på Sitens huvudsida, och vi kommer ge dig möjligheten att vägra och därmed hoppa av en sådan ny eller annorlunda användning.
Alla ändringar som görs av denna policy kommer att gälla när vi tillkännager den reviderade policyn på Siten. Användning av Siten efter sådana ändringar innebär att du godkänner den reviderade policyn och dess effekter.