Lilla Kommendanten

Lilla Kommendanten finner ni i Kommendanthuset, en historisk sidobyggnad med trägolv och tak med stuckatur. Huset byggdes på 1600-talet för den dåvarande kommendanten vid Bohus fästning. Lokalen är 20 kvadratmeter och utrustad med overhead, blädderblock och whiteboard.

Ni kan välja mellan olika möbleringar. Ur
skissen kan ni utläsa hur många personer som får plats vid olika de olika möbleringarna.

Bio 15

Skol 10

U-Bord 8

Öar 0

Styrelse 8

Fiskben 0

Copyright © 2001-2021 All Rights Reserved - Hotell Fars Hatt ® is a registered trademark.