Kanonen

Kanonen finner ni i vår huvudbyggnad utmed Nordre älv i restaurangplanet. Kanonen är ett sammanträdesrum för upp till tio personer. Lokalen är utrustad med overhead och blädderblock.

Ni kan välja mellan olika möbleringar.
Ur skissen kan ni utläsa hur många personer som får plats vid olika de olika möbleringarna.

Bio 0

Skol 0

U-Bord 0

Fiskben 0

Öar 0

Styrelse 10

Copyright © 2001-2021 All Rights Reserved - Hotell Fars Hatt ® is a registered trademark.