Mors Mössa

Mors Mössa ligger i vår hovedbygning på restaurantplanet. Mors Mössa er på 44 kvadratmeter. Veggene er prydet med verk av den berømte kunstneren Lars Ryttare (1800–1865).
Mors Mössa er utstyrt med PC-prosjektor, overhead, whiteboard og flippover.

Du kan velge mellom forskjellige møbleringsvarianter. Skissen viser hvor mange personer det er plass til, alt etter møbleringsvariant.

Bio 60

Skol 40

U-Bord 30

Öar 30

Styrelse 20

Fiskben 0

Copyright © 2001-2021 All Rights Reserved - Hotell Fars Hatt ® is a registered trademark.