Kanonen

Kanonen finner dere i vår hovedbygning ut mot Nordre elv på restaurantplanet.
Et møterom for inntil 10 personer.
Lokalet er utstyrt med overhead og flippover.

Du kan velge mellom forskjellige møbleringsvarianter. Skissen viser hvor mange personer det er plass til, alt etter møbleringsvariant.

Kino 0

Skole 0

U-Bord 0

Fiskebein 0

Øy 0

Møte 10

Copyright © 2001-2021 All Rights Reserved - Hotell Fars Hatt ® is a registered trademark.