LEDORDEN ÄR: HYGIEN-DISTANS-RUTINER-INFORMATION

Information kring Covid-19

Din hälsa och din trygghet är viktigast för oss när du bor på ett Best Western-hotell.

Vi på Best Western Hotels & Resorts håller oss uppdaterade via myndigheternas kanaler för råd samt aktuell status i respektive land. Vi följer noga vägledningen från Världshälsoorganisationen WHO och Folkhälsomyndigheten. Vårt fokus är att tillgodose våra gäster behov.

Här är exempel på några åtgärder som vidtagits:

  • Hotellen har ökat fokus på städning av gemensamma utrymmen som till exempel receptionen, möbler i frukostmatsalen och utrustning i gymmet.
  • Regelbunden rengöring av frekvent använda ytor, såsom nyckelkort, dörrhandtag, hissdörrar och knappar.
  • Vid frukostbuffén säkerställs en god hygien, bestick och fat byts ofta och handsprit finns tillgängligt för de som önskar. Vi erbjuder även ”Best Breakfast to go”.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete

För en trygg hotellvistelse

Vi inom Best Western älskar våra olikheter och det udda och brokiga. Vi vill att hotellens unika personligheter ska tas till vara på. Samtidigt måste vi säkerställa att ni gäster får den kvalitet ni förväntar er. Därför är det bra att Best Western Hotels & Resorts har medarbetare över hela världen som besöker alla våra hotell var 11:e månad för att stötta dem i sitt kvalitets- och servicearbete. Under 75 år har Best Western Hotels & Resorts varit ledande inom branschen med det här unika kvalitetsarbetet.

Under COVID-19-pandemin har vi haft ett stort fokus på att förstärka och förbättra våra redan utförliga rutiner kring städning och hygien ytterligare genom att lansera vårt ”We Care Clean program”. Programmet innebär dels förändringar som du tydligt kan se ute på hotellen såsom golvdekaler för avståndsmarkering, våtservetter på rummen och och nya rutiner för frukostbuffén. Andra utökade städrutiner sker mer bakom kulisserna.

Här är några exempel:

  • Ökat fokus på städning av rummen samt gemensamma utrymmen som till exempel receptionen, möbler i frukostmatsal/restaurang.
  • Regelbunden rengöring av frekvent använda ytor, såsom nyckelkort, dörrhandtag, hissdörrar och knappar.
  • Vid frukostbuffén säkerställs en god hygien, bestick och fat byts ofta och handsprit finns tillgängligt för de som önskar. Vi erbjuder även ”Best Breakfast to go” för de som önskar.

I och med pandemin som råder har vi nu också adderat en digital kvalitetsuppföljning, som dagligen säkerställer våra arbetsrutiner för en trygg hotellmiljö.

Minimum standards

Det räcker inte att ha omfattande rutiner och minimum standards i verksamheten i dessa dagar. Därför lanserar Best Western nu digital kvalitetsuppföljning i samarbete med Qultivator Intelligence. Safe-Q är ett digitalt verktyg för kvalitetsuppföljning, som säkerställer våra arbetsrutiner för en trygg hotellmiljö för medarbetare såväl som för våra gäster. Vi följer självklart WHO och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ledorden är: Hygien-Distans-Rutiner-Information

Vi vill som första hotellkedja i Skandinavien kvalitetssäkra det vi lovar så gäster /medarbetare och företag verkligen vet att vi gör vad vi säger.

Här hittar du en kortfattat information om Minimum Standards.

Vill du däremot i detalj veta vad vi gör, se arbetsdokumentet Minimum Standards som gäller på alla Best Western hotell.

Kvalitetssäkring

Vi inom Best Western måste också säkerställa att rutinerna följs. Därför lanserar vi nu digital kvalitetsuppföljning i samarbete med Qultivator lntelligence.

Safe-Q är ett digitalt verktyg för kvalitetsuppföljning, som säkerställer våra arbetsrutiner för en trygg hotellmiljö. Vi kommer genomföra regelbundna kontroller av samtliga Covid-19 processer för att våra gäster ska kunna känna sig trygga på våra hotell.

Detta kommer vara helt avgörande om man verkligen skall kunna säkerställa att smittskyddet fungerar ute i verksamheten.

Qultivator lntelligence är ett svenskt företag som utvecklar Cloud baserade SaaS-tjänster för kvalitetssäkring och förbättrad kundupplevelse i daglig verksamhet inom bland annat hotell, skola, detaljhandel och hälsovård. www.qultivator.se