Tapetsalen

Tapetsalen finner ni på andra våningen i vår huvudbyggnad. Tapetsalen har fått sitt namn från de franska tapeterna från 1700-talet, vilka till viss del fortfarande pryder väggarna i denna lokal. Tapeterna sattes upp år 1806 och är bland de första tryckta tapeterna som kom till Sverige. Lokalen är 44 kvadratmeter och utrustad med PC-projektor, DVD- eller videobandspelare med högtalare, overhead, whiteboard och blädderblock.

Ni kan välja mellan olika möbleringar.
Ur skissen kan ni utläsa hur många personer som får plats vid olika de olika möbleringarna.