Rådmanssalen

Rådmanssalen finner ni huvudbyggnad på restaurangplanet. Rådmanssalen ligger i direkt anslutning till vår trädgård med sin 25-meters pool och uteserveringen Kastanjebryggan. Från Rådmanssalen har man också utsikt över Nordre älv och Bohus fästning. Lokalen är 120 kvadratmeter och utrustad med PC-projektor, DVD- eller videobandspelare med högtalare, overhead, whiteboard och blädderblock.

Ni kan välja mellan olika möbleringar.
Ur skissen kan ni utläsa hur många personer som får plats vid olika de olika möbleringarna.