Svanen-HRK-30550039

Hotell Fars Hatt

har erhållit nordisk miljömärkningslicens nr. 3055 0039
för produktgruppen: 055 Hotell, restaurang och konferens
enligt kriterieversion 4.5 - giltig till: 31 december 2020