Mors Mössa

Mors Mössa ligger i vår hovedbygning på restaurantplanet. Mors Mössa er på 44 kvadratmeter. Veggene er prydet med verk av den berømte kunstneren Lars Ryttare (1800–1865).
Mors Mössa er utstyrt med PC-prosjektor, overhead, whiteboard og flippover.

Du kan velge mellom forskjellige møbleringsvarianter. Skissen viser hvor mange personer det er plass til, alt etter møbleringsvariant.