HLR – Så blir du en livräddare

Varje år räddas många liv tack vare att medmänniskor i vår omgivning tagit steget och utbildat sig i HLR (Hjärt- och lungräddning). Många företag arbetar aktivt med säkerhetsutbildningar på arbetsplatsen och i särskilda fall de som är verksamma inom tjänstenäringen. Vi kommer dagligen i kontakt med gäster och kunder som en vacker dag kan komma att behöva våra livräddarkunskaper. En HLR-utbildning är en bra aktivitet att kombinera i samband med en konferens. Då har du redan ditt team samlat, vilket annars kan vara besvärligt att få till på arbetsplatsen. Kursledaren är huvudinstruktör i  Vuxen-HLR och Första Hjälpen, legitmerad intensivsjuksköterska.

Max antal deltagare 10-25 personer.
Pris HLR: 4500 kr/grupp exkl moms om max 10 deltagare